§54 støtteperson

Kommunen skal tilbyde en uafhængig støtteperson til forældre i forbindelse med anbringelse af et eller flere børn – uanset om anbringelsen er med eller uden samtykke fra dig/jer som forældre. En § 54 støtteperson bevilliges af familerådgiveren i kommunen.
En § 54 støttteperson er gratis for forældrene, betales af kommunen
– og støttepersonen skalikke informere kommunen om, det der tales om og arbejdes med.

Du/I kan fx bruge mig til:

 • at støtte jer i kontakten til jeres barn
 • at tale om det følelsesmæssige ved anbringelsen
 • at tale om det at være forældre til et anbragt barn
 • at tale om, hvordan I kan forbedre de forhold, der førte til anbringelsen
 • at tale om omstændighederne omkring anbringelsen
 • at forberede og bisidde i møder vedr. anbringelsen, gennemgå og forstå dokumenter omkring anbringelsen – både forud for anbringelsen og løbende
 • få rådgivning i forbindelse med samvær
 • blive styrket og blive støttet op i samarbejdet ml. forældre, plejefamilie og familierådgiver

Du kan være sikker på

 • at jeg ikke har kontakt med din sagsbehandler eller andre uden din viden
 • at jeg ikke skriver notater, udtalelser eller andet til kommunen
 • at jeg har tavshedspligt og den overholdes

Kontakt mig, hvis du ønsker at høre mere​

Min familievejleder