Familie- og parterapi

Som familieterapeut er det min opgave at hjælpe dig og jer, med at komme videre
og ud af de vanskeligheder som fylder i hverdagen.

Store følelser, livets udfordringer eller konflikter i hverdagen kan være nogle af de ting som gør, at du har brug for at snakke med nogen – eller at I har brug for, at der kommer en uvildig person og hjælper jer.​

Mit speciale er, at støtte og vejlede nybagte forældre og småbørnsfamilier, som oplever at den nye hverdag med børn og bleer kan være svær at forholde sig til, og hvor parforhold og rollerne som forældre synes svær at balancere. 

 

Jeg kan hjælpe med

  • Råd og vejledning ved dagligdagens udfordringer, feks hjælp til at finde ny struktur og til at forbedre kommunikationen i hjemmet.
  • Vejledning i forbindelse med ubalancer i familiedynamikken
  • Støtte til vækst og udvikling
  • Fastlåshed hos den enkelte eller familien som helhed
  • At I kan komme nærmere jeres indre værdier, drømme og håb
  • Skilsmisse, tab af job, forælders misbrugsproblemer, sygdom mv.
  • Afklarende samtaler, som kan være af enkelte gange – til forløb henover en længere periode.
  • Mentor-, kontaktpersonordning, til familier eller børn heri, der i en periode har behov for et løft.
  • Hjælp med forberedelse, forud for betydningsfulde møder, samt bisidning

Hvad får du ud af familievejledning?

Familievejledning giver jer værktøjerne til, at familien kan finde tilbage på sporet når udfordringerne bliver uoverskuelige, når kommunikationen er kørt af sporet og når konflikterne fylder for meget.

Familievejledning kan være behjælpelig med at finde ud af, hvilke roller de enkelte familiemedlemmer har overfor hinanden og afstemme de forventninger i har til hinanden.

Familievejledning kan være brugbart i alle slags situationer, som gør at en familie bliver udsat for stress, sorg, konflikt eller anden følelsesmæssig belastning som har negativ indvirkning på familiens daglige virke. Vejledningen hjælper jer til at forstå hinanden, snakke med hinanden og til at bringe jer tættere sammen.

Familievejledning kan være en hjælp til at finde balance i en ny hverdag, hvor det at være både par og forældre kan være opslidende, vanskelig og udfordrende. Sammen kan vi finde en løsninger på de udfordinger, som i står overfor.

Familievejledning kan bruges når i har behov for at forbedre relationen til hinanden, om det er relationen mellem de voksne, mellem voksne og børn, eller børnene imellem. Det kan være konkrete problematikker såsom konflikt, økonomi, skilsmisse eller andre udfordringer som familien står overfor

Book vejledning

En session tager som regel 90-120 minutter, og man vil ofte indgå i et forløb af en afgrænset periode på et aftalt antal sessioner.
Det vil dog altid være op til en dialog med den enkelte familie, hvordan et forløb sammensættes, da det afhænger af jeres behov og situation.

I et forløb kan du forvente, at vi går i dybden med jeres evner, muligheder og ressourcer. Vi undersøger jeres muligheder,
og vi arbejder på at italesætte jeres tanker, følelser og behov, på en konstruktiv måde.

Vi kigger nærmere på familiens roller, hverdag, strukturer og de mønstre i har,
for at identificere de udfordringer som i står overfor – altid med det formål at komme udforingerne til livs.

Alle samtaler er dækket af tavshedspligt.

Min familievejleder